Šefica službe za uređivanje šuma:
Senka Karšić(Zec), dipl.ing.šum.
tel: 033 665 365
e-mail: senka.karsic@bhsume.com.ba
DIREKTOR:
Ahmet Sejdić, dipl.ing.šum
Tel/Fax:387 33 66 53 65
email:bhsume@bih.net.baKontakt : Titova 7, 71 000, Sarajevo,  033 665 365, e-mail: bhsume@bih.net.ba
Copyright © 2016 by "BH šume"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@bhsume.com.ba
JP "Bosanskohercegovačke šume"
Javno preduzeće u djelatnosti šumarstva