Copyright © 2016 by "BH šume"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@bhsume.com.ba
JP "Bosanskohercegovačke šume"
Javno preduzeće u djelatnosti šumarstva
Workshop -  24.11.2016 god
Racionalizacija tehnoloških postupaka prikupljanja i upravljanja šumarskim podacima u BiH
Back
Next
Uvođenje sistema šumskih žičara za eksploataciju i prikupljanja drva u BiH
2016 - Fojnica
Back
Next
Taksacija ŠGP "Fojničko" 2016 god
Back
Next
Obuka za rad sa digitalnom opremom za prikupljanje podataka - taksaciju sa kolegama iz Republike Češke
Back
Next