Izrada ŠGO za ŠGP
"Fojničko"


Copyright © 2016 by "BH šume"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@bhsume.com.ba
JP "Bosanskohercegovačke šume"
Javno preduzeće u djelatnosti šumarstva
Izrada ŠGO za ŠGP "Krivajsko"

Dana 24.11.2016 god. održan je workshop u organizaciji JB BHšume kao dio projekta ″Racionalizacija tehnoloških postupaka prikupljanja šumarskih podataka i upravljanja sa njima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Šume BiH)″
"Streamlining technological methods for the collection and menagament of forest data in the Federation of Bosnia and Herzegovina"
u hotelu Hollywood na Ilidži.
Projekat je finansijski podržan od strane Češke razvojne agencije, a dio je razvojne saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Češke.
Na radionici su bili prisutni Ministar privrede KS, dr. Muharem Šabić, koji je pozdravnom riječi otvorio  program. Predstavnik Ambasade Republike Češke Petr Kašička je takođe pozdravio prisutne.


 
 
CDA - FBiH
 
Institut za šumarstvo Rebublike Češke
 
Racionalizacija tehnoloških postupaka prikupljanja šumarskih podataka i upravljanja sa njima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Šume BiH)
Realizacija izvedbenih projekata korištenjem digitalne opreme
Postupak prikupljanja i unosa taksacijskih podataka korištenjem digitalne opreme
Predstavljanje strukture baze podataka i korištenje istih putem web portala
 
Racionalizacija tehnoloških postupaka prikupljanja i upravljanja šumarskim podacima

Primjena metoda daljinskih istrazivanja za tematsko kartiranje šuma
Kartiranje vegetacije pomoću satelitskih snimaka za ŠGP Krivajsko - procjena taksacijskih elemenata u miniranim odsjecima
Šumskogospodarska osnova za područje Krivajsko ističe 31.12.2016 god. U toku je izrada, tačnije korekcija prema naručiocima posla ŠGO za Krivajsko sa rokom važenja od 01.01.2017 - 31.12.2026 godine.
Taksacija, odnosno terenska snimanja su vršena u toku vegetacionog perioda 2016 god.  od maja- septembra.
Terenska snimanja su obavljali uposlenici JP  Šumsko privredno drušvo ZE-DO kantona zajedno sa terenskim vođama iz JP BH šume. Taksacija je uspješno privedene kraju u toku mjeseca avgusta, a unos obrada i planovi su završeni krajem oktobra. Trenutno se rade prilagodbe ŠGO zahtjevima narčioca poslova, sastoje se u prilagođavanju ŠGO za što jednostavnije korištenje pri realizaciji planova gospodarenja.
U toku je unos i obrada podata za ŠGP Fojničko. Taksaciona snimanja su rađena u toku vegetacionog perioda 2016 godine zajedno sa uposlenicima JP Srednjebosanske šume.
"ISTRAŽIVANJE MOGUĆNOSTI FITOREMEDIJACIJE NA PODRUČJU STRELIŠTA VELIKO POLJE IGMAN, SARAJEVO"

Projekat finansira Fond za zaštitu okoliša F BiH

Cilj Projekta
Ispitivanje kontaminiranosti zemljišta teškim metalima i predlaganje metode mjera remedijacije za uspostavljanje ravnoteže, odnosno izliječenje zagađenosti površina zemljišta  bazirana na upotrebi biljaka radi uklanjanja polutanata iz životne sredine.
Planirane aktivnosti
FAZA I

Određivanje područja sa povišenim  nivoom  neorganskih i organskih polutanata koristeći postojeća istraživanja kontaminacije zemljišta kao i dodatno uzorkovanje zemljišta na izabranom području.
FAZA II
Utvrđivanje vrijednosti iznad graničnih vrijednosti za pojedine polutante kao i nivoa kontaminiranosti tla.
FAZA III
Izbor adekvatne tehnologije fitoremedijacije (fitoekstrakcija, fitostabilizacija, rizoflitracija, fitovolatilizacija, rizodegradacija ili fitodegradacija).
FAZA IV
Izbor biljaka za fitoremedijaciju, sadnja i redovno uzorkovanje radi provjere usvajanja za izabrane polutante.
FAZA V
Obrada podataka i davanje preporuka za izabrane metode fitoremedijacije