Tehnicki direktor:
Samir Omerovic, dipl.ing.šum.
tel: 033 665 365
e-mail: samir.omerovic@bhsume.com.ba

Šefica sluzbe za uredivanje šuma:
Senka Karšic(Zec), dipl.ing.šum.
tel: 033 665 365
e-mail: senka.karsic@bhsume.com.ba

Terensko odjeljenje uredivanaj šuma:
Edib Gljiva,dipl.ing.šum.
Reuf Zeco,dipl.ing.šum.
Edin Mudzelet, dipl.ing.šum.
Senad Štitkovac,dipl.ing.šum.
Fahrudin Mešanovic, šum.teh.

Sluzba za GIS i IT:
Adnana Vukovic, dipl.ing.hort.
Azem Cancar, tehnicka podrška

Sluzba za uzgoj i zaštitu šuma:
Senada Jamakovic, dipl.ing.šum.
Emina Behlulovic, dipl.ing.šum.
SEKTOR ZA EKONOMSKO FINANSIJSKE POSLOVE:

Selima Mudzelet, administrativni poslovi

DIREKTOR:
Ahmet Sejdic, dipl.ing.šum
Tel/Fax:387 33 66 53 65
email:bhsume@bih.net.ba

Sekretarica:
Kanita Nuhanovic, dipl.iur.


Kontakt : Titova 7, 71 000, Sarajevo,  033 665 365, e-mail: bhsume@bih.net.ba
Copyright © 2016 by "BH šume"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@bhsume.com.ba
JP "Bosanskohercegovacke šume"
Javno preduzece u djelatnosti šumarstva
SEKTOR ZA OPCE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE:
Direktor sektora:
Enver Cekic, dipl.iur.

Esad Kešmer, kucepazitelj
Jusuf Kešmer, prijem i portirnica
Tarik Heco, prijem i portirnica
Sejad Turulja
, prijem i portirnica
Fikret Nuhanovic
, prijem i portirnica