"ISTRAZIVANJE MOGUCNOSTI FITOREMEDIJACIJE NA PODRUCJU STRELIŠTA VELIKO POLJE IGMAN, SARAJEVO"

Projekat finansira Fond za zaštitu okoliša F BiH

Cilj Projekta
Ispitivanje kontaminiranosti zemljišta teškim metalima i predlaganje metode mjera remedijacije za uspostavljanje ravnoteze, odnosno izlijecenje zagadenosti površina zemljišta  bazirana na upotrebi biljaka radi uklanjanja polutanata iz zivotne sredine.
Planirane aktivnosti
FAZA I

Odredivanje podrucja sa povišenim  nivoom  neorganskih i organskih polutanata koristeci postojeca istrazivanja kontaminacije zemljišta kao i dodatno uzorkovanje zemljišta na izabranom podrucju.
FAZA II
Utvrdivanje vrijednosti iznad granicnih vrijednosti za pojedine polutante kao i nivoa kontaminiranosti tla.
FAZA III
Izbor adekvatne tehnologije fitoremedijacije (fitoekstrakcija, fitostabilizacija, rizoflitracija, fitovolatilizacija, rizodegradacija ili fitodegradacija).
FAZA IV
Izbor biljaka za fitoremedijaciju, sadnja i redovno uzorkovanje radi provjere usvajanja za izabrane polutante.
FAZA V
Obrada podataka i davanje preporuka za izabrane metode fitoremedijacije

Copyright © 2016 by "BH šume"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@bhsume.com.ba
JP "Bosanskohercegovacke šume"
Javno preduzece u djelatnosti šumarstva
Savršenstvo prirode!
Natura in minimis maxima.
Veliku snagu ima onaj
tko moze prešutjeti
i kada je u pravu.